Tudnivalók a helyesírásról 1-4. osztályig

Minden írás helyesírás is egyben. A helyesírás nem készség, de vannak készségelemei. A helyesírás képesség, amely a magyar nyelv 4 helyesírási alapelvére épül, melyek a következők:

 • kiejtés elve
 • szóelemzés elve
 • hagyomány elve
 • egyszerűsítés elve

A helyesírás tanítási módjai:

 • analógiás: főleg 1-2 osztályban jellemző. A szabályok ismerete nélkül utánzással írnak, valami mintájára. Például valamilyen analógiára épül: hangszerkezetileg megegyezik, lehetőleg egy dologra kell figyelni.(tíz, víz)
 • szabálytanulás: osztályban veszi át a fő szerepet. A szabályhoz nyelvtani ismeretekre van szükség.

Helyesírási ismeretek tanításának lépései:

 • Tudatosítás: Megtanítjuk a szabályokat.
 • Gyakorlás: Különböző feladatokon keresztül gyakoroltatjuk.
 • Ellenőrzés: Felmérjük az elsajátított szabály

A helyesírás elsajátításának fokozatai:

 • A gyerek megtanulja a szabályt, s ennek megfelelően ír.
 • Felidézi a szabályt, és alkalmazni is tudja azt.
 • Maximális begyakorlottság szintje: kevés hibával alkalmazza az írást.

A helyesírás gyakorlásának és ellenőrzésének változatai:

 1. másolás

A másolás célja az íráskép pontos megfigyelése és a helyes minta utánzásának elsajátítása. Másolni lehet szavakat, szókapcsolatokat, mondatokat és szövegeket is. Vannak olyan szavak, melyeknek írása nem tanítható szabályokkal, ezért a  megjegyzendő szóalakok megtanulásánál fontos, hogy minél többször le is írják a teljes szavakat. Tehát ezeket a mondatelemeket nem elég látni, olvasni, hangoztatni, kiegészíteni, hanem minél többször le is kell jegyezni őket.

Fajtái lehetnek:

 • kommentáló másolás
 • kiemeléses másolás
 • válogató másolás
 • átalakító másolás
 • kiegészítő másolás
 • rendező másolás
 • hibajavító másolás
 • látó- halló másolás
 1. tollbamondás:

A tollbamondás a helyesírási gyakorlás és az ellenőrzés egyik hagyományos gyakorlattípusa. Célja a hallás utáni szöveg  pontos írásbeli rögzítése.  Itt a tanulót nem segítik a látási képzetek, csupán a hallási és a beszédmotorikus képzetek támogatják a helyesírást. 

Fajtái lehetnek:

 • szöveghű tollbamondás
 • másoló tollbamondás
 • magyarázó tollbamondás
 • válogató tollbamondás
 • szótagoltató tollbamondás
 1. emlékezetből írás:

Emlékezetből íráskor a diákok kizárólag az emlékezetükre támaszkodva írnak le szavakat, szósorokat, szókapcsolatokat, mondatokat vagy rövidebb szövegeket. Ebben az esetben sem az íráskép sem a hallás nem segíti őket, ezért a helyesírási gyakorlásnak ez nagyon hatékony, gondolkodtató és emlékezetfejlesztő eszköze.

Fajtái lehetnek:

 • olvasással összekapcsolt emlékezetből írás
 • memoriter emlékezetből írása
 • tollbamondással összekapcsolt emlékezetből írás
 • komplex emlékezetből írás
 1. hibajavítás:

A jelek jelentését is meg kell tanítani a gyerekekkel. A hibákat alá kell húzni és fölé kell írnia a jó megoldást.  Ha sok a hiba, akkor az egészet le kell írnia. Az önellenőrzésnek mindig íráskép után kell történnie. A javítást is javítani kell. A hibás alakokat kijavítva legalább 3-szor le kell írniuk a gyerekeknek. A cél az, hogy a gyerekben alakuljon ki az önellenőrzés képessége.

A hibázás oka lehet:

 • lehet pszichés
 • fáradt a gyerek
 • testi fejletlenség
 • rossz analógiára épít a gyerek
 • téves asszociáció
 • nem kellő számú a gyakorlás, nincs következetes ellenőrzés